دستگاه پلت کود

دستگاه پلت کود مرغی یک محصول صنعتی است که قادر است کود خام مرغی را به شکل استوانه‌ای فشار دهد و پلت کند. این عمل باعث بهبود خواص فیزیکی، شیمیایی و زیست‌شناسی کود مرغی شده و سبب افزایش قابل هضم و جذب، کاهش هزینه‌های حمل و نقل و انبارداری، کاهش بو و آلودگی مرغی شده و سبب افزایش بازده و کارایی در زمین‌های زراعی و باغات می‌گردد. برای خرید دستگاه پلت کود مرغی، باید به ظرفیت تولید، کیفیت و قطر پلت و قیمت و خدمات پس از فروش توجه کنید.